เอสเปรันโต โดยวิธีตรง

เอสเปรันโต โดยวิธีตรง

การใช้ภาษาเอสเปรันโตเบื้องต้น การใช้ไวยากรณ์ การสนทนา การบอกเวลา เป็นต้น ภาษาเอสเปรันโตเป็นภาษาที่สอง ที่คนส่วนมากรู้จักและน่าสนใจที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดีในท้ายเล่มจะประกอบด้วยพจนานุกรมไทย-เอสเปรันโต และภายในเล่มจะมีตัวอย่างภาพประกอบ แทนการอธิบายเป็นประโยคสลับซับซ้อนยาวๆ

ชื่อเรื่อง: เอสเปรันโต โดยวิธีตรง

โดย: สตาโน มาเช็ค

ภาพประกอบโดย: ลินดา คูรุซ มาเช็ค

แปลโดย: มาร์ค สตาร์ส

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการผู้อ่าน