ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้จัดสร้างโดยช่างหลวง ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นสูง แต่ละชิ้นมีความงดงามทั้งรูปแบบ ลวดลาย วิธีการจัดสร้าง และวัสดุที่ใช้ลวดลายอันละเอียดซับซ้อน งดงาม และวิจิตรบรรจง บ่งบอกถึงฝีมือช่างโบราณที่ทรงคุณค่า และสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและยุคสมัย ของความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า 

รวบรวมเรียบเรียง: นิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • คำนำ
 • บทนำ
 • พานพระมหากฐิน หน้า ๖
 • พาน หน้า ๙
 • เครื่องราชูปโภคในสำรับพานพระศรี หน้า ๒๕
  – ภู่ หน้า ๒๖
  – ซองพลู หน้า ๓๑
  – ซองพระโอสถมวน หน้า ๓๑
  – ผอบ หน้า ๓๑
  – ..
  – เครื่องประดับข้อมือ หน้า ๑๘๐
  – ปะวะหล่ำ หน้า ๑๘๓
  – ปั้นเหน่ง หน้า ๑๘๕
  – สร้อย หน้า ๑๘๙
  – ตุ้มหู หน้า ๑๙๑
  – ตลับ สมุก หน้า ๑๙๓
 • ภาคผนวก
  – ลวดลายไทยที่ปรากฏบนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน หน้า ๒๐๓
 • อภิธานศัพท์ หน้า ๒๐๖

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ