100 มรดกโลก 100 world heritage travel around the world

ให้ข้อมูลและภาพประกอบ สุดยอดมรดกโลกทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ ซึ่งคัดเลือกมาเพียง100 แห่งจากที่มีอยู่มากกว่า 800 แห่ง ใน 147 ประเทศ

ชื่อเรื่อง: 100 มรดกโลก 100 world heritage travel around the world 

โดย: ศุภลักษณ์ สนธิชัย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • Africa ทวีปแอฟริกา
  อียิปต์ (Egypt) หน้า 16
  แซมเบีย (Zambia) & ซิมบับเว (Zimbabwe) หน้า 22
  โมร็อกโก (Morocco) หน้า 24
  แทนซาเนีย (Tanzania) หน้า 26
 • Asia ทวีปเอเซีย
  อัฟกานิสถาน (Afghanistan) หน้า 30
  เวียดนาม (Vietnam) หน้า 32
  ลาว (Laos) หน้า 36
  ..
  ชิลี (Chile) หน้า 198
  เม็กซิโก (Mexicop) หน้า 200
 • America ทวีปอเมริกา
  เปรู (Peru) หน้า 202
  กัวเตมาลา (Guatemala) หน้า 206
  แคนาดา (Canada) หน้า 208
 • Australia ทวีปออสเตรเลีย
  ออสเตรเลีย (Australia) หน้า 214
  นิวซีแลนด์ (New Zealand) หน้า 220

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ