เทคนิคง่าย ๆ คลายเครียด
All Posts
ด้วยสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเราในแต่ละวัน ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชีพการงาน ปัญหาเศรษฐกิจและการครองชีพ ปัญหาสังคม ฯลฯ ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนแต่ก่อให้เกิดความเครียด ทำอย่างไรเราจึงจะคลายความเครียดได้บ้าง มีเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ดังนี้ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ด้วยเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก (Deep Relaxation Technique DRI)