ผงเบกกิ้งโซดา ป้องกันหนังสือขึ้นรา
All Posts
เบกกิ้งโซดา (Baking Soda) หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต (Sodium Bicarbonate) มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว มีโครงสร้างเป็นผลึก แต่ที่ขายตามร้านมักพบในรูปผงละเอียด สามารถใช้แทนน้ำยาทำความสะอาดได้หลากหลายอย่างปลอดภัย ไม่เป็นพิษ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แม้แต่หนังสือเก่าเก็บจนขึ้นราอยู่บนชั้นหนังสือ เบกกิ้งโซดาก็สามารถช่วยได้
รักษาปกหนังสือให้สวยงามทำอย่างไร?
All Posts
หนังสือปกมัน ป้องกันรอยนิ้วมือได้โดยใช้เทียนไขถูกับผ้าขนสัตว์ นำผ้านั้นมาเช็ดปกหนังสือให้ทั่ว ถึงจะมีคนหยิบจับกี่มือ ก็ไม่ต้องกลัวว่าปกจะเป็นรอยนิ้วมือ หนังสือปกหนัง ผสมไข่แดงกับแอลกอฮอล์เช็ดปกหนังสือซึ่งหุ้มหนัง ปกหนังจะสวยเสมอแม้ว่าเก่าแล้วก็ตาม ปกหนังสือขึ้นรา โรยแป้งข้าวโพดลงบนบริเวณที่ขึ้นรา ทิ้งไว้ 2-3 วัน เช็ดออก ราจะหายไปโดยปราศจากร่องรอย แต่ห้ามใช้น้ำยาเคมีเช็ด เพราะจะเป็นรอยด่าง ที่มา: หนังสือเพื่อนแม่บ้าน โดย พิไล พิลักษณ์เลขา รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
หนังสือชวนอ่านของ “พอล อดิเรกซ์”
All Posts
เมื่อเอ่ยถึงคุณปองพล อดิเรกสาร หลาย ๆ ท่านคงรู้จักชื่อเสียงของท่านเป็นอย่างดีในฐานะนักการเมืองผู้เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่คงจะน้อยคนอีกเช่นกันที่จะทราบว่า คุณปองพล อดิเรกสารเป็นนักเขียน และยังเป็นนักเขียนที่ไม่ธรรมดาเพราะท่านเขียนนวนิยายเป็นภาษาอังกฤษ ใช้นามปากกาว่า “พอล อดิเรกซ์” (Paul Adirex) นามของพอล อดิเรกซ์ จึงเป็นนามปากกาใหม่ในแวดวงวรรณกรรมไทย ท่านแต่งนวนิยายไว้ 3 เล่ม คือ THE PIRATES OF TARUTAO (โจรสลัดแห่งตะรุเตา) MAKONG (แม่โขง) และ UNTIL THE KARMA ENDS (ตราบสิ้นกรรม) หนังสือนวนิยายทั้ง 3 เล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย วิภาดา กิตติโกวิท
หนังสืออนุสรณ์งานศพ
All Posts
พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ใน “กฤษณาสอนน้องคำฉันท์” บทนี้ ถือเป็นบทพระนิพน์ธ์ที่มีความหมายเตือนสติมนุษย์ทุกผู้ทุกนามถึงสัจจธรรมแห่งการดำรงชีวิต โดยให้ระลึกไว้เสมอว่าเมื่อมีลมหายใจอยู่นั้นให้เพียรกระทำแต่ความดี และคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะได้จดจำ จารึกถึงคุณงามความดี และคุณประโยชน์ที่ได้กระทำไว้เมื่ออำลาจากโลกนี้ไปแล้ว
หนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546
All Posts
หนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2546 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งกรมวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดการประกวดหนังสือดีเด่นในครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2545 ถึงเดือนมีนาคม 2546 จนได้ผลการประกวดหนังสือดีเด่นประเภทต่าง ๆ ดังนี้