พระอัจฉริยภาพด้านการเรียงร้อยอักษรา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
All Posts
หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์ วิชาการสรรมาสารพัน ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย กลอนข้างบนนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่พระชนมายุได้ 12 พรรษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการเรียงร้อยอักษราของพระองค์ท่าน ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านการแต่งคำประพันธ์ได้ทั้งประเภทร้อยกรอง ร้อยแก้ว งานแปลและหนังสือเด็ก