คึ่นไฉ่ ผักสมุนไพรช่วยคุมกำเนิด
All Posts
ฤทธิ์และปรโยชน์ทางยาของคึ่นไฉ่: 1. ลดปริมาณการสร้างอสุจิ และลดอัตราการตั้งท้อง จากการวิจัยพบว่า ต้นคึ่นไฉ่และเมล็ดคึ่นไฉ่ มีฤทธิ์ลดปริมาณเชื้ออสุจิในสัตว์ทดลองตัวผู้ และลดอัตราการตั้งท้องของสัตว์ตัวเมีย