ทดสอบเห็ดพิษ ใครคิดว่ายาก

วิธีทดสอบว่าเห็นเป็นพิษหรือไม่ ให้นำเห็ดมาต้ม แล้วใส่ข้าวสารหยิบมือหนึ่ง ถ้าข้าวสารบานเหมือนหุงข้าว แสดงว่าเห็ดไม่เป็นพิษ แต่ถ้าข้าวไม่บานทรงรูปเดิมแสดงว่าเห็ดเป็นพิษ อีกวิธีหนึ่งให้นำ เห็ดมาต้มพอน้ำออกเอาช้อนเงินจุ่มลงคน ถ้าช้อนเงินดำ แสดงว่าเห็ดเป็นพิษ รับประทานไม่ได้

ที่มา: หนังสือความรู้คู่บ้าน โดย พรรณิภา ต่วนโสภณ
รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด