เทคนิคการใช้ไม้เท้า เพื่อความปลอดภัย

การใช้ไม้เท้าที่ถูกวิธี จะทำให้ไม้เท้าเป็นอุปกรณ์ช่วยเดิน สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพขา และไม่ทำให้เกิดอันตรายด้วยการหกล้มเทคนิคการใช้ไม้เท้า เพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำสำหรับท่าทางการเดินด้วยการใช้ไม้เท้าช่วย มีดังนี้

  1. การถือไม้เท้า
    ควรถือด้วยมือข้างเดียวกับขาข้างที่อ่อนแรง โดยวางตำแหน่งไม้เท้าให้ห่างจากขาอีกข้างประมาณ 4-6 นิ้ว
  2. การลงน้ำหนักในการก้าวเดิน
    ให้ลงน้ำหนักบนขาข้างที่เป็นปกติ แล้วยกไม้เท้าไปวางข้างหน้าประมาณ 2-3 นิ้ว จากนั้นก้าวข้าข้างที่อ่อนแรงไปวางเสมอกับไม้เท้า แล้วลงน้ำหนักบนไม้เท้าที่ช่วยค้ำและขาข้างที่ไม่มีแรง เพื่อให้ขาข้างที่เป็นปกติก้าวต่อไปได้

ที่มา : นิตยสารชีวจิต ปีที่ 12 ฉบับ 1 ก.ย. 2553
ที่มาภาพ : http://www.flickr.com/photos/minnesotahistoricalsociety
รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด