5 ม.ค. 2551 ร่วมไว้อาลัยพร้อมชมนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

5 มกราคม 2551 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดกลางขอเชิญร่วมลงนามไว้อาลัย แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมชมนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more

03 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรม.รามคำแหง และผู้ที่สนใจทั่วไป เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในศุภวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ

Read more