03 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรม.รามคำแหง และผู้ที่สนใจทั่วไป เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในศุภวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550
ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

3 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550
–  ชมนิทรรศการแสดงพระประวัติ พระเกียรติคุณ และพระกรณียกิจ
พฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 2550
13.00 น. : – ลงทะเบียน
13.30 น. : – ประธานในพิธีเดินทางมาถึงสำนักหอสมุดกลาง
– ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงาน
– ประธาน กดปุ่มเปิดนิทรรศการ
– ผู้อำนวยการสำนักฯนำประธาน เยี่ยมชม นิทรรศการ
อังคารที่ 15 พ.ค. 2550 ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคาร 3  สำนักหอสมุดกลาง 
13.00 – 16.00 น. : – ฟังการบรรยายพิเศษ  เรื่อง “เฉลิมพระเกียรติ  องค์กัลยา ณิวัฒนา” สยาม
โดย นายธนายุทธ ทองเทพ  เรืองเดช
ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
อังคารที่ 26 มิ.ย. 2550  ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคาร 3  สำนักหอสมุดกลาง
13.00 – 16.00 น.  : – ฟังการบรรยายพิเศษ   เรื่อง “การวางแผนและใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาด”
โดย คุณวิไลพร อัครพลวงศ์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พุธที่ 27 มิ.ย. 2550  ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคาร 3  สำนักหอสมุดกลาง
13.00 – 16.00 น.  : – ฟังการบรรยายพิเศษ   เรื่อง “ตามรอยบาทพระบรมราชชนนี”
โดย พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อมูลโดย: คณะทำงานประชาสัมพันธ์  สำนักหอสมุดกลาง โทร    0-2310-8653


รายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ