19 เม.ย. 2562 กิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ อำลาตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการฯ และต้อนรับผู้อำนวยการฯ ท่านใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงนำบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยร่วมสรงน้ำพระ ณ ชั้น 4

Read more

01 ส.ค. 2557 พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งและมอบรางวัลแก่นักกีฬา

ในโอกาสเดียวกันสำนักหอสมุดกลางได้จัดมอบของรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากร และบุคคลที่มีส่วนร่วม สำหรับการจัดขบวนพาเหรด ซึ่งเป็นตัวแทนสำนักฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38 และสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักฯ ดังปรากฏผลรางวัลที่เราได้รับมากมาย ตามลำดับดังนี้

Read more

17 ก.ค. 2557 ประชุมสำนักหอสมุดกลางเนื่องในวาระอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผศ. พรชัย จิตต์พานิชย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3

Read more