01 ส.ค. 2557 พิธีมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการสำนักฯ เนื่องในวาระอำลาตำแหน่งและมอบรางวัลแก่นักกีฬา

ในโอกาสเดียวกันสำนักหอสมุดกลางได้จัดมอบของรางวัลแก่นักกีฬาบุคลากร และบุคคลที่มีส่วนร่วม สำหรับการจัดขบวนพาเหรด ซึ่งเป็นตัวแทนสำนักฯ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 38 และสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักฯ ดังปรากฏผลรางวัลที่เราได้รับมากมาย ตามลำดับดังนี้1. ชนะเลิศ ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน
2. ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอล ทีมหญิง
3. ชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง
4. ชนะเลิศ กีฬาปาเป้า ทีมชาย
5. รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาแบดมินตัน ทีมหญิงคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
6. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาสนุ๊กเกอร์บุคคลชาย

ภาพมอบรางวัล ทีมนักกฬาปาเป้าทีมชาย
ภาพมอบรางวัล ทีมนักกฬาปาเป้าทีมชาย

ข้อมูล : นายชลวิทย์ จิตมาน งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (พิธีกรดำเนินรายการ)
ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ