7 ส.ค. 2561 โครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี จัดโดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 321 โดยมีนางสาวพรทิพย์ รักบุรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นผู้แทนของสำนักหอสมุดกลาง วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หรือพานพุ่มดอกมะลิ

Read more

9 – 11 ส.ค. 2559 สำนักหอสมุดกลางร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 12

9 สิงหาคม 2559  เวลา 8.00 น. พิธีเปิดงานเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย ลำดับพิธีดังนี้

Read more

05-08 ส.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10

ในระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมโครงการ “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 10 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

Read more

5 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และความคิดสร้างสรรค์

5 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และ ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย

Read more