5 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และความคิดสร้างสรรค์

5 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และ ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย บุคลากรสำนักหอสมุดกลางสามารถคว้า รางวัลชนะเลิศ คือ ชุดของ คุณณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์ พร้อมรับเงินรางวัล 3,000 บาท และ รางวัลลองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ ชุดของ คุณพรทิพย์ รักบุรี พร้อมรับเงินรางวัล 1,500 บาท

ช่วงบ่าย ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภท ความคิดสร้างสรรค์ ชุดของคุณจิรณี ขวัญเมือง ซึ่งเป็น ชุดที่ตัดเย็บโดยใช้เนคไทแบบล้าสมัยและไม่ใช้แล้วของสามี นำมาตัดเย็บเป็นชุดกระโปรงแซก สายเดี่ยว สามารถใช้ได้จริง ในโอกาสพิเศษ ดังนี้ เช่น ใส่ออกงานปาร์ตี้ รื่นเริงต่างๆ แบบทางการ และไม่เป็นทางการได้ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัล 3,000 บาท


ถ่ายภาพและรายงานโดย:งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด