9 – 11 ส.ค. 2559 สำนักหอสมุดกลางร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 12

9 สิงหาคม 2559  เวลา 8.00 น. พิธีเปิดงานเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชนชาวไทย ลำดับพิธีดังนี้

–  พิธีการวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ มณฑลพิธี อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
– พิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โถงด้านล่างอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
– พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
– พิธีเปิดงาน “รามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 12
– การเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม
– การเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย “หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น” โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ภาพหมู่รวมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย "หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น" หรือแต่งกายสุภาพ (10 ส.ค. 2559)
ภาพหมู่รวมบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย “หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น” หรือแต่งกายสุภาพ (10 ส.ค. 2559)
10 สิงหาคม 2559 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย "หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น" หรือแต่งกายสุภาพ
ภาพตัวอย่างชุดของบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย “หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น” หรือแต่งกายสุภาพ (10 ส.ค. 2559)

10 สิงหาคม 2559 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมงานเดินรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย “หนุ่มผ้าไทย สาวนุ่งซิ่น” หรือแต่งกายสุภาพ


ภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด