4 ธ.ค. – 31 ธ.ค.2550 โครงการเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “มหามงคล 80 พระชนมพรรษา องค์ราชัน”

นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชสมัญญานามที่ได้รับจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้ ภัทรมหาราช องค์อัครศิลปิน และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ

Read more

10 -14 ก.ย. 2550 งานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “ห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน”

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการในงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “ห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน” และฟังบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆ ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2550 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมร่วมชมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น

Read more

8 – 11 ส.ค. 2548 งานสัปดาห์ห้องสมุด ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2548

สำนักหอสมุดกลางเชิญชมงานสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2548 ณ บริเวณสำนักหอสมุดกลาง และขอเชิญชวนชาวรามคำแหงร่วมใจ ” นุ่งผ้าไทย ใส่สีม่วง ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช

Read more

11 ก.ค. 2548 บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมทรรศนะ : ธรรมะติดปีก

ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมทรรศนะ : ธรรมะติดปีก โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

Read more