10 -14 ก.ย. 2550 งานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “ห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน”

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการในงานสัปดาห์ห้องสมุด เรื่อง “ห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน” และฟังบรรยายพิเศษเรื่องต่างๆ ตามกำหนดการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2550 ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมร่วมชมกิจกรรมอื่น ๆ เช่น แสดงหนังสือดี ราคาถูก นำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ นำชมห้องสมุด

กำหนดการ

กิจกรรม

จันทร์ที่ 10 ก.ย. 2550

13.00 น. พิธีเปิด โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13.30 – 15.30 น. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มหัศจรรย์จากกระดาษ
โดย: อาจารย์สาคร อาจารยางกูร[ ประวัติ ]
ณ ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
อังคารที่ 11 ก.ย. 2550
13.0016.30 น. การบรรยายเรื่อง วิธีการลงทุนเพื่อช่วยลดภาษี
โดย: ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
พุธที่ 12 ก.ย. 2550
13.0016.30 น. การบรรยายเรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องจากหนังสือ
โดย: ร.ศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์:
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
พฤหัสบดีที่ 13 ก.ย. 2550
13.00 – 16.30 การบรรยายธรรมเรื่อง  จริยธรรมในโลกไร้พรมแดน:ขาดแคลน หรือแค่ ลืมไป
โดย : พระพงษ์นรินทร์ จากวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : [ ประวัติ ]
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง
ศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2550
 13.00 – 16.30 น. กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ โดย : ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ชั้น 4 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ประชาสัมพันธ์ สก. โทร 0-2310-8653
งานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง


รายงาน : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ