11 ก.ค. 2548 บรรยายพิเศษ เรื่อง ธรรมทรรศนะ : ธรรมะติดปีก

ธรรมะติดปีกขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
เรื่อง ธรรมทรรศนะ : ธรรมะติดปีก
โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานครท่านเป็นพระนักวิชาการ พระนักคิด พระนักเขียน มีผลงานทางวิชาการมากมาย
เช่น ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อน ธรรมะรับอรุณ เป็นต้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.30 – 11.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง


รายงานและภาพ: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ