13-17 ม.ค. 2555 : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

13-17 มกราคม 2555 คณะทำงานกิจกรรมพิเศษพร้อมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ถ่ายภาพและรายงานโดย :

Read more

4 มิ.ย. 2554 สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

4 มิถุนายน 2554 ณ สนาม SF Strike Bowl (The Mall 4) สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยเกียรติยศจาก กรมวังผู้ใหญ่ นายวัชรกิติ วัชโรทัย

Read more

24 ก.พ. 2550 บรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

24 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ณ SF STRIKE BOWL (THE MALL 4 รามคำแหง)

Read more