13-17 ม.ค. 2555 : โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร

13-17 มกราคม 2555 คณะทำงานกิจกรรมพิเศษพร้อมกับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดทำโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนดอยสามหมื่น ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวันเรียน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

4 มิ.ย. 2554 สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

4 มิถุนายน 2554 ณ สนาม SF Strike Bowl (The Mall 4) สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยเกียรติยศจาก กรมวังผู้ใหญ่ นายวัชรกิติ วัชโรทัย ถ้วยอื่นๆ อีกมากมาย โดยมี พลตรี

Read more

24 ก.พ. 2550 บรรยากาศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

24 กุมภาพันธ์ 2550 สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สมทบเป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ณ SF STRIKE BOWL (THE MALL 4 รามคำแหง)

Read more