4 มิ.ย. 2554 สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน

4 มิถุนายน 2554 ณ สนาม SF Strike Bowl (The Mall 4) สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง จัดแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยเกียรติยศจาก กรมวังผู้ใหญ่ นายวัชรกิติ วัชโรทัย ถ้วยอื่นๆ อีกมากมาย โดยมี พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการทัพไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ในด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษา และเป็นกองทุนจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และพันธกิจของสำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ