3 ธ.ค. 2553 โรงทานเฉลิมพระเกียรติ

3 ธันวาคม  2553 เวลา 15.00  ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ โดยนำอาหารเข้าร่วมกิจกรรม ดังรายการดังนี้

Read more

26 พ.ย. 2553 พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันคล้าย วันสถาปนา ม.รามคำแหง 26 พ.ย. ของทุกปี

26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และตามด้วยพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553

Read more

25 – 27 พ.ย. 2553 สำนักหอสมุดกลางจัดซุ้มนิทรรศการ “e-library for research” ใน The 3rd RU Open House 2010

25 – 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ The 3rd RU Open House 2010 โดยคณะทำงานฝ่ายวิชาการ

Read more

8 ก.ค. 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

8 กรกฏาคม 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหง บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานและร่วมเต้นแอโรบิค ในงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับชุมชน,เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

Read more

8 เม.ย. 2553 สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2553

8 เมษายน 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมขบวนแห่งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2553 เป็นอีกหนึ่งประเพณีในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำ

Read more

5 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 ธันวาคม 2552 เวลา 18.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และนักศึกษา ประชาชนทั่วไป

Read more

3 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศไทย

Read more