26 พ.ย. 2553 พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในวันคล้าย วันสถาปนา ม.รามคำแหง 26 พ.ย. ของทุกปี

26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 7.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 39 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และตามด้วยพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ