8 ก.ค. 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”

8 กรกฏาคม 2553 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ ลานพ่อขุนรามคำแหง บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานและร่วมเต้นแอโรบิค ในงาน “มหกรรมชุมชนรวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับชุมชน,เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย งานนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นมา เปิดงานโดย รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากนั้น ร่วมชมนิทรรศการ “ยาเสพ ติด รักษาได้” กิจกรรมบริการชุมชนจากเขตบางกะปิ และจำหน่ายสินค้า OTOP ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด