8-9 ส.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลางจัดโครงการ RU Library Open House

8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. มีพิธีเปิดโครงการ RU Library Open House ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ต่อคณะผู้บริหาร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดโครงการ
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวเปิดโครงการ
ภาพคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และวิทยากร เจ้าของเพจ "คิ้วต่ำ"
ภาพคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลางถ่ายภาพร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และวิทยากร นายอนุชิต คําน้อย เจ้าของเพจ “คิ้วต่ำ”
ภาพตัวแทนนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และวิทยากร นายอนุชิต คําน้อย เจ้าของเพจ "คิ้วต่ำ"
ภาพตัวแทนนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ และวิทยากร นายอนุชิต คําน้อย เจ้าของเพจ “คิ้วต่ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ทำพิธีเปิดโครงการแล้ว เยี่ยมชมบูทกิจกรรมภายในงาน RU Library Open House ดังนี้

• นิทรรศการออนไลน์
• Data Sweety: โอ้วเธอดาต้าหวานเจี๊ยบส์
• Rulibrary Bangna
• PlayFul Library
• Circula ฮาเฮ Circula เฮฮา (เซอร์คูลาฮาเฮ เซอร์คูเลเฮฮา)
• Board game Station
• IT Hunter
• เปิดบ้านวารสาร
• All About Ram

หลังจากพิธีเปิด มีการเสวนา เรื่อง “คุยกับ คิ้วต่ำ นักวาด-นักเขียน ผู้สร้างกำลังใจให้กับใครหลาย ๆ คน”  คิ้วตํ่า หรือนายอนุชิต คําน้อย เจ้าของแฟนเพจ “คิ้วตํ่า” (https://www.facebook.com/kiwtum) และเพจ “Story of Chamaiporn” (https://www.facebook.com/storyofchamaiporn) นักเขียน นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบกราฟิก วิทยากร และอาจารย์พิเศษ ผู้ได้รับรางวัล FINALIST สาขา ART & DESIGN Thailand Social Awards บรรยากาศการเสวนาเป็นไปด้วยความสนุกสนานและได้รับเทคนิคในการสร้างคอนเทนต์ สำหรับคนที่สนใจจะทำเพจ Facebook ทำช่อง YouTube และ TikTok

ภาพเสวนา เรื่อง "คุยกับ คิ้วต่ำ นักวาด-นักเขียน ผู้สร้างกำลังใจให้กับใครหลาย ๆ คน" “คิ้วตํ่า” อนุชิต คําน้อย เจ้าของแฟนเพจ “คิ้วตํ่า”
ภาพเสวนา เรื่อง “คุยกับ คิ้วต่ำ นักวาด-นักเขียน ผู้สร้างกำลังใจให้กับใครหลาย ๆ คน” พิธีกรโดย นางสาวชุติกาญจน์ สุปัญญารักษ์ (ซ้าย)

หลังเสวนาแล้วเสร็จ เวทีกลางจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล RU Library Game : ร่วมลุ้นรางวัลสุดว้าว ผ่านโปรแกรม Kahoot! และต่อด้วยกิจกรรมสาธิต “จัดทำเข็มกลัดช่อบูเก้ (Upcycle)”  วิทยากรโดย นายกฤษดา เรืองสถาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ จากหน่วยเทคโนโลยีส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมมีการจัดอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมงานสามารถร่วมงานได้ทุกบูทกิจกรรม ถึงเวลา 16.15 น.

9 สิงหาคม 2566 ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถร่วมสนุกภายในงาน RU Library Open House ตามบูทกิจกรรมเช่นเดียวกับวันที่ 8 สิงหาคม 2566 และมีกิจกรรม ณ เวทีกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามลำดับ ดังนี้

  • “ศิลปะบำบัดใจ : Bag Painting Workshop” วิทยากรโดย นายธีระวัฒน์ นิลละออ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จากหน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  • ตอบคำถามชิงรางวัล RU Library Game: ร่วมลุ้นรางวัลสุดว้าว
  • สาธิตการทำ “ผ้าขนหนู หมีนุ่มนิ่ม” วิทยากรโดย นางสาวชนิกานต์ บรรจมาตย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จากหน่วยบริการทรัพยากรและสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
  • พิธีปิดโครงการ RU Library Open House

เวลา 15.30 น. พิธีปิดโครงการ RU Library Open House โดยนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

ภาพพิธีปิดโครงการ RU Library Open House กล่าวปิดโดยนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพพิธีปิดโครงการ RU Library Open House กล่าวปิดโดยนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้ร่วมงานถ่ายรูปร่วมกันในพิธีปิด RU Library Open House
ภาพผู้ร่วมงานถ่ายรูปร่วมกันในพิธีปิดโครงการ RU Library Open House

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล
และ PR Ramkhamhaeng University – Facebook (https://www.facebook.com/ramkhamhaeng.ru)