4 ส.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลาง จัดงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง

4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.09 น. นางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนจากชมรมผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง และพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และร่วมกรวดน้ำ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสิ่งทั้งหลาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 3 สำนักหอสมุดกลาง

การจัดงานวันสถาปนาฯ นี้ สำนักหอสมุดกลางจัดขึ้นทุกปี เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งเปิดให้บริการพร้อมกับการเปิดบรรยายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ปัจจุบันครบรอบ 52 ปี

ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพนางสาวนีลนารา วงษ์เกิด กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนจากชมรมผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนจากชมรมผู้เกษียณอายุราชการสำนักหอสมุดกลาง และบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้ร่วมงานทั้งหมดปักธูปที่เครื่องบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้ร่วมงานทั้งหมดปักธูปที่เครื่องบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้ร่วมงานทั้งหมดประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้ร่วมงานทั้งหมดประกอบพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ภาพผู้ร่วมงานประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพผู้ร่วมงานประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพนายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง โยงด้ายสายสิญจน์จากพระพุทธรูปให้พระสงฆ์ถือเจริญพระพุทธมนต์
ภาพนายจิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง โยงด้ายสายสิญจน์จากพระพุทธรูปให้พระสงฆ์ถือเจริญพระพุทธมนต์
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเตรียม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเตรียม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์  9 รูป
ภาพรองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
ภาพผู้ร่วมงาน กรวดน้ำ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสิ่งทั้งหลาย
ภาพผู้ร่วมงาน กรวดน้ำ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ เทวดาประจำตัว เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสิ่งทั้งหลาย

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล