17-18 ก.ย. 2563 งาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

17 – 18  กันยายน 2563 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn ในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

ภาพภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานในพิธีเปิดฯ
ภาพภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานในพิธีเปิดฯ
ภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มาร่วมงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn
ภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มาร่วมงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn
ภาพประธานในพิธีเปิดฯ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง นักเขียน และตัวแทนนักศึกษา ถ่ายภาพรวมกันหลังทำพิธีเปิด
ภาพประธานในพิธีเปิดฯ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง นักเขียน และตัวแทนนักศึกษา ถ่ายภาพรวมกันหลังทำพิธีเปิด

เวลาประมาณ 14.00 น. มีการเสวนากับนักเขียน นายชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราบต์ เจ้าของนามปากกา ปราบต์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กาหลมหรทึก มาเสวนา เรื่อง “เปิดใจปราปต์ เคล็ดลับความสำเร็จจากนวนิยายสู่ละครดัง” ซึ่งได้รับรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด และรางวัลอื่น ๆ อีกหลายรางวัล ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook เพจ สำนักหอสมุดกลาง และ Facebook เพจรอบรั้วรามฯ

ภาพการเสวนา เรื่อง "เปิดใจปราปต์ เคล็ดลับความสำเร็จจากนวนิยายสู่ละครดัง" กับเจ้าของนามปากกา "ปราบต์"
ภาพการเสวนา เรื่อง “เปิดใจปราปต์ เคล็ดลับความสำเร็จจากนวนิยายสู่ละครดัง” กับเจ้าของนามปากกา “ปราบต์”
ภาพการเสวนา เรื่อง "เปิดใจปราปต์ เคล็ดลับความสำเร็จจากนวนิยายสู่ละครดัง" กับเจ้าของนามปากกา "ปราบต์"
ภาพการเสวนา เรื่อง “เปิดใจปราปต์ เคล็ดลับความสำเร็จจากนวนิยายสู่ละครดัง” กับเจ้าของนามปากกา “ปราบต์”
ภาพประธานในพิธีเปิดฯ ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง นักเขียน และตัวแทนนักศึกษา ถ่ายภาพรวมกันหลังทำพิธีเปิด
ภาพผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง ตัวแทนผู้จัดงาน นักเขียน และตัวแทนนักศึกษา ถ่ายภาพรวมกันหลังจบการเสวนา

ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. มีการบรรยาย เรื่อง “โขนกับสังคมปัจจุบัน” โดย อาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์เล่าว่า วัยเด็กของท่านเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีโอกาสมาใช้บริการสำนักหอสมุดกลางตั้งแต่วัยเด็ก เพราะท่านชอบอ่านวรรณคดีไทย เรื่อง “รามเกียรติ์” สำนักหอสมุดกลางมีให้อ่านหลากหลายเล่มมาก ตั้งแต่เล่มเก่าที่หายาก จนมาถึงเล่มที่ตีพิมพ์ในปีใหม่ ๆ ทันสมัยมากขึ้น จากวรรคดีไทยทำให้อาจารย์มีแรงบันดาลใจอยากศึกษาเรื่องโขนมาก เมื่อโตขึ้นจึงเบนเข็มชีวิตมาเรียนสายศิลปกรรมศาสตร์ “ศิลปะการแสดงไทย” และจบการศึกษาด้านนี้โดยตรง ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ภาพอาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย บรรยายเรื่อง “โขนกับสังคมปัจจุบัน”
ภาพอาจารย์ ดร.ธรรมจักร พรหมพ้วย บรรยายเรื่อง “โขนกับสังคมปัจจุบัน”

อาจารย์บรรยายให้ความรู้เรื่องโขนกับสังคมไทยปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจมาก และยังกล่าวชมเชยนิทรรศการชุด “โขน” ซึ่งจัดโดยหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม ของสำนักหอสมุดกลาง ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 4 อาคาร 3 ตลอดปีงบประมาณ 2563 ว่ามีความงดงามในความตั้งใจนำเสนอ มีรายละเอียดที่ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโขนได้ดีมาก ผู้สนใจสามารถรับชมการบรรยายย้อนหลังได้ ที่ Facebook เพจ สำนักหอสมุดกลาง และ Facebook เพจรอบรั้วรามฯ

ภาพผู้บรรยาย ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และตัวแทนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ถ่ายภาพรวมกันหลังจบการบรรยาย
ภาพผู้บรรยาย ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และตัวแทนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ถ่ายภาพรวมกันหลังจบการบรรยาย

ช่วงบ่ายในเวลาประมาณ 14.00 น. มีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์ประวีณ์ธิดา จารุนิล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์เคยเป็นนักศึกษา Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตด้วยวัยเพียง 21 ปี

ภาพการเสวนา เรื่อง "แนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ"  โดย อาจารย์ประวีณ์ธิดา จารุนิล
ภาพการเสวนา เรื่อง “แนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์ประวีณ์ธิดา จารุนิล

อาจารย์เล่าว่าเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแบบ Pre-degree ในคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากมีความสนใจทางด้านกฎหมายเป็นพิเศษตั้งแต่วัยเด็ก เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งทำงานด้านกฎหมายทั้งคู่

ภาพการเสวนา เรื่อง "แนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ" โดย อาจารย์ประวีณ์ธิดา จารุนิล
ภาพการเสวนา เรื่อง “แนวทางการเรียนให้ประสบความสำเร็จ” โดย อาจารย์ประวีณ์ธิดา จารุนิล

ในช่วงที่เรียนใช้ชีวิตเหมือนเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายตามปกติ ไปเรียน ไปติว เล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง เน้นเรียนที่โรงเรียนและสอบตามหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่วิชาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมหรือเวลาว่างอื่นๆ อ่านหนังสือมากกว่า โดยจะอ่านประมาณ 2-3 รอบก่อนเข้าสอบ เน้นตำราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นหลัก สอบไม่ผ่านมีท้อบ้าง แต่ก็วางไว้ก่อน ไปทำอย่างอื่นให้ผ่อนคลาย แล้วค่อยกลับมาอ่านทำความเข้าใจใหม่ ผู้สนใจสามารถรับชมการเสวนาย้อนหลังได้ ที่ Youtube สำนักหอสมุดกลาง

ภาพผู้เสวนา ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และตัวแทนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ถ่ายภาพรวมกันหลังจบการเสวนา
ภาพผู้เสวนา ผู้บริหารสำนักหอสมุดกลาง และตัวแทนผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา ถ่ายภาพรวมกันหลังจบการเสวนา

ทั้งนี้ ภายในงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn นอกจากมีการเสวนากับนักเขียน และมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาตามตารางบรรยายแต่ละวันแล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน เวลา 9.00 – 16.30 น. ดังนี้

 • แลกเปลี่ยนตำราเรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • News online for New normal
 • ค้นคว้าฟ้าดาว
 • Back to the jungle
 • ใครไม่หอม…เทียนหอม DIY Style ฉัน
 • Just read you can do it
 • Intetnet zone และสารสนเทศบน Website
 • นวดบำบัดโรค โดยสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วัดสายตาฟรี กับร้านแว่นเจริญ
 • ออกร้านหนังสือและสื่อการศึกษา
 • นำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ (*มีเฉพาะวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 9.30 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.30 น.)

ประมวลภาพภาพกิจกรรมในงาน RU Book Fair 2020 : Read Life Learn

 

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ, Facebook เพจ PR Ramkhamhaeng University และ Facebook เพจรอบรั้วรามฯ