30 ก.ย. 2563 พิธีมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

30 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน ร่วมพิธีมอบดอกไม้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชีวิตการทำงานของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 16 ท่าน และบุคลากรรุ่นน้อง ได้ถือโอกาสแสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อรุ่นพี่ ที่จะได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการในวันถัดไป

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภายในอาคาร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภายในอาคาร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภายนอกอาคาร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมกิจกรรมมอบดอกไม้อำลาแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ภายนอกอาคาร

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ