10 ต.ค. 2565 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมประชุมชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง และแนวปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบไล่ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่

Read more

30 ก.ย. 2565 กิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง ปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่าน ในโอกาสนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางรุ่นน้อง ได้แสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการ ด้วยการมอบดอกไม้สด

Read more