30 ก.ย. 2565 กิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักหอสมุดกลางกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง ปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่าน ในโอกาสนี้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางรุ่นน้อง ได้แสดงความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีต่อรุ่นพี่ที่เกษียณอายุราชการ ด้วยการมอบดอกไม้สด หรือของขวัญแทนคำขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือ และให้การแนะนำในสิ่งต่าง ๆ ตลอดช่วงการปฏิบัติงานร่วมกัน และจะได้ใช้ชีวิตที่สุขสดชื่นหลังเกษียณอายุราชการในวันถัดไป

ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพกิจกรรมมอบดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง
ภาพรวมผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2565  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง (30 กันยายน 2565)
ภาพรวมผู้เกษียณอายุราชการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ประจำปี 2565  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง (30 กันยายน 2565)

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ