คู่มือนักท่องเว็บไซต์ ไทย – ต่างประเทศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนแนะนำส่วนต่าง ๆ ในแต่ละเว็บไซต์เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง และอยู่ตรงส่วนไหนในเว็บไซต์ โดยแบ่งเป็นหลาย Part ด้วยกันคือ Part 1 เริ่มด้วยการท่องเว็บไทย Part 2 เป็นชื่อแหล่งรวมของฟรีและความรู้ที่ผู้อ่านจะได้จากเว็บนั้น ๆ Part 3 เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวและสื่อ Part 4 เป็นเว็บเกี่ยวกับการเมืองและเศรษฐกิจ …
สร้างเว็บได้ดังใจนึกด้วย PHP
รายชื่อหนังสือแนะนำ
PHP กำลังเป็นที่นิยมสำหรับการเขียน Web application เพื่อรันบน server ที่เป็น unix หนังสือเล่มนี้จะแนะนำโครงสร้างของภาษา วิธีติดตั้งให้สามารถทดลองรันผลได้บนเครื่อง pc ที่ใช้ windows อ่านเข้าใจได้ไม่ยาก