Tense 12 ระดับ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ Tense ทั้ง 12 ระดับ ทุกระดับจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดให้เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างประกอบ มีการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการใช้ Tense และท้ายบทยังมีแบบทดสอบ พร้อมเฉลยอีกด้วย
เจาะ Tense เน้น กาล : เข้าใจ Tense รูปแบบใหม่ จำ กาล ง่ายๆ ด้วยตนเอง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้อธิบาย ยกตัวอย่าง และวางรูปแบบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่าย โดยเน้นการใช้โครงสร้างของหลักภาษาอังกฤษ