อาหารไทยชาววัง ตำรับ ม.ล.พวง
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ดั้งเดิม ของคนไทย การปรุงอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดจาก ม.ล.พวง ทินกร ณ อยุธยา ซึ่งเป็นคุณยายของผู้เขียนๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ สามารถคิดปรุงแต่งอาหารจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแตกต่างจากตำรับอื่นอย่างเด่นชัด ก่อนที่ผู้เขียนจะบอกเคล็ดลับหรือสูตรเครื่องปรุง วิธีทำ ผู้เขียนจะเกริ่น ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพของความเป็นมา ของการทำอาหารชนิดนั้นๆ อาหารทุกชนิดล้วนผ่านขั้นตอนการปรุง และตกแต่งอย่างประณีตพิถีพิถัน …
อาหาร ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
อาหารไทย คือ ภาพสะท้อนของวิถีชีวิต และความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยทั่วทุกภูมิภาคได้นำทรัพย์ในดินสินในน้ำมาปรุงแต่งเป็นอาหารเลิศรส และวิจิตรงดงาม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด จิตใจของคนไทยได้อย่างแจ่มชัด อาหารไทยพัฒนาสู่ความเป็นอาหารสากลที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จึงถ่ายทอดให้เห็นถึงความประณีตละเมียดละไมของชีวิตไทยทุกท้องถิ่น ไม่ว่าสำรับชาวบ้าน หรืออาหารชาววัง