สำรวย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คู่มือมารยาทในการเข้าสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล โดยกล่าวถึง มารยาทในการเข้าสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล เช่น มารยาทการต้อนรับเพื่อนหรือแขกที่มาจากต่างประเทศ การกำหนดวันและสถานที่ การเชิญแขก ฯลฯ บทสนทนาระหว่างการรับประทานอาหารในเรื่องต่างๆ เช่น สุขภาพ งานอดิเรก ผ้าไทย วันสำคัญ ฯลฯ บทสนทนาหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การกล่าวอำลา …