สำรวย

คู่มือมารยาทในการเข้าสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล โดยกล่าวถึง มารยาทในการเข้าสังคม และการรับประทานอาหารแบบสากล เช่น มารยาทการต้อนรับเพื่อนหรือแขกที่มาจากต่างประเทศ การกำหนดวันและสถานที่ การเชิญแขก ฯลฯ บทสนทนาระหว่างการรับประทานอาหารในเรื่องต่างๆ เช่น สุขภาพ งานอดิเรก ผ้าไทย วันสำคัญ ฯลฯ บทสนทนาหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ เช่น การกล่าวอำลา และการเขียนโน้ต หรือการส่งดอกไม้ขอบคุณ ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างประกอบพร้อมภาพอาหารประเภทต่างๆ และวิธีใช้อุปกรณ์รับประทานอาหาร

ชื่อเรื่อง: สำรวย

ผู้รวบรวม: คุณหญิงบุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • มารยาทในการเข้าสังคมและการรับประทานอาหารแบบสากล
  • โอกาส  หน้า 5
  • มารยาทการต้อนรับเพื่อนหรือแขกที่มาจากต่างประเทศ  หน้า 6
  • กำหนดวันและสถานที่  หน้า 10
  • การเชิญแขก  หน้า 10
  • ..
 • การสนทนาระหว่างการรับประทานอาหาร
  • การสนทนาเชิงธุรกิจ Business Talk Pointers on Polite Meal Conversation หน้า 65
  • on Economic Matters with Foreigners  หน้า 66
  • หน้าที่การงาน Job Description  หน้า 69
  • เรื่องครอบครัว Family Talk  หน้า 71
  • งานอดิเรก Hobbies  หน้า 73
  • สุขภาพ Health  หน้า 75
  • ..
 • บทสนทนาหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ
  • การกล่าวคำอำลา  หน้า 99
  • การเขียนโน้ตขอบคุณ/ส่งดอกไม้  หน้า 101

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ