นางในวรรณคดี
รายชื่อหนังสือแนะนำ
วรรณคดีเรื่องเด่นๆ ของไทย ตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยจนถึงยุครัตนโกสินทร์ มีอยู่กว่าสามสิบเรื่อง มีตัวนางในเรื่องที่ประทับใจผู้อ่านรวมกันได้ 26 นาง แต่ละนางมีบทบาทยอดเยี่ยมและโดดเด่น ตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้อ่าน หนังสือเรื่อง “นางในวรรณคดี” เล่มนี้ ได้รวมเรื่องราวเกี่ยวกับนางในวรรณคดีเรื่องต่างๆ ด้วยภาษาง่ายๆ ประโยคไม่ซับซ้อน ทำให้เข้าใจเรื่องและแก่นของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ได้อย่างถ่องแท้ เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรักการอ่าน และได้รู้จักวรรณกรรมของชาติอย่างน้อย 23 …
ใครอยู่ในอากาศ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เป็นวรรณกรรมแนวสยองขวัญที่บรรยายฉาก บรรยากาศ ได้เหมือนจริง แสดงให้เห็นถึงสภาพ ความเป็นอยู่ ขนบ ธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยในช่วงพ.ศ. 2476-2512 ความเชื่อในเรื่องนรก สวรรค์ อำนาจลึกลับ จิตวิญญาณ ผนวกกับความชำนวญในการเขียน ครูเหม เล่าเรื่องผ่านตัวละคร รายละเอียดแวดล้อมของชีวิตตัวละคร บรรยากาศ ยุคสมัย รวมทั้งตัวละครที่ได้ประสบกับวิญญาณ ภูติผีปีศาจ …
เจ้าชายน้อย (Le petit Prince)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
“ลาก่อนนะ” เขากล่าว “ลาก่อน” สุนัขป่าตอบ “นี่คือความลับของฉันมันแสนจะธรรมดา เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยดวงตา” “It is only with the heart that you can see fully ; what …
เด็กชายจากดาวอื่น
รายชื่อหนังสือแนะนำ
คำนำสำนักพิมพ์ เรื่อง ‘เด็กชายจากดาวอื่น’ ของ ‘วาวแพร’ นับเป็นนวนิยายขนาดสั้นที่แปลกไปจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่องอื่นๆ ของเธอ ในข้อที่ว่าสามารถอ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้มุ่งเน้นแสดงความนึกคิดของเด็กๆ ที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆ ความคิดต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต ถ้อยคำและการแสดงออกของผู้ใหญ่ที่มีผลต่อเด็กอย่างไม่รู้ตัว