การอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจอย่างมีขั้นตอน โครงสร้างประโยค ความลึกของเนื้อหา การผูกเรื่องเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน
ศัพท์คำยากในภาษาไทย
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมคำศัพท์ภาษาไทยที่มีปัญหาในการใช้ ไม่เข้าใจความหมายและที่มาของรากศัพท์ ภาษาไทยที่ยากมากถึงยากที่สุดไว้นับหมื่นคำเพื่อให้ภาษาไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้กว้างขวางและลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น