ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
กาแฟจะมีรสชาติเลิศล้ำได้ ต้องเริ่มจากสายพันธุ์ที่ถูกนำมาปลูกลงในดิน อันอุดมด้วยแร่ธาตุ มีสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อผลกาแฟสุก ต้องผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้อง เช่นการเก็บเกี่ยว การบ่ม การอบ การคั่ว การบด เป็นต้น นอกจากจะกล่าวถึงกาแฟแล้ว หลังถ้วยกาแฟยังแฝงด้วยปรัชญาให้ผู้คนได้ตื่นใจกับรสชาติ สีสันและกลิ่นหอมอีกด้วย ชื่อเรื่อง: ใช้ชีวิตชนิดรสกาแฟ ผู้แต่ง : Teresa …
ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art of War ฉบับ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
แปลและเรียบเรียงแบบเกาะติดอยู่กับการใช้ภาษาของ “ซุนจื่อ” อย่างเหนียวแน่น เพื่อผู้อ่านจะได้อรรถรสทั้งการทหาร ปรัชญา โดยเฉพาะทางวรรณกรรมอย่างสมบูรณ์ เพื่อจรรโลงความคิดของผู้อ่าน ให้ได้ใช้ความคิดของตนให้ไพศาลล้ำลึกออกไป โดยมิต้องถูกจำกัดจากการอธิบายตัดความของผู้แปล ผู้แปลได้เพิ่มภาคทบวิเคราะห์ และภาคปฏิบัติเข้าไป ซึ่งประกอบไปด้วยบทวิเคราะห์ แนวคิดในภาคปฏิบัติ ข้อมูล และตัวอย่างการรบครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งของจีน ของไทยและของโลก ชื่อเรื่อง: ยุทธศิลป์ซุนจื่อ The Art …