สารานุกรมเยาวชน ชุด ธรรมชาติของงู
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวบรวมเรื่องราว เกร็ดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของงูแต่ละเผ่าพันธุ์ ตั้งแต่วัฏจักรชีวิต ถิ่นกำเนิด ลักษณะทางกายภาพ การจู่โจมเหยื่อทั้งการกินและการผสมพันธ์ของงูทั่วโลก 10 อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก รวมทั้งงูที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
สารานุกรมอันดามัน
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับสรรพชีวิตใต้ทะเลและธรรมชาติทางทะเล อธิบายถึงลักษณะและจุดที่พบ ชื่อสามัญ การจำแนกหมวดหมู่ สัณฐานวิทยา และข้อมูลทางชีววิทยาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรื่อง: สารานุกรมอันดามัน ผู้เขียน: ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะ สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3 สารบัญ สาหร่าย  …