คู่มือการใช้งานและเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ด้วย Adobe Premiere 6.5
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้งานในโปรแกรม Adobe Premiere ในการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยตนเอง เนื้อหาภายในเล่มเริ่มต้นด้วยการให้ทำความรู้จักกับ Premiere ส่วนต่าง ๆ ของ Premiere การใช้งาน Clip การตัดต่อภาพ เทคนิคการเปลี่ยนฉาก การสร้างภาพซ้อน การสร้างความเคลื่อนไหวให้ Move การสร้าง Title การใส่เสียงและตกแต่งเสียง …
ตัดต่อวีดีโอ ง่ายนิดเดียว
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งไปในทางปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี และเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การทำงานตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเสนอวิธีการทำแผ่นวิดีโอซีดี (VCD) อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะกล่าวถึงการทำงานจริง และสิ่งที่จำเป็นต้างทราบเท่านั้น