Magic vocab จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET ให้ได้ใน 1 วัน VOL. 2
รายชื่อหนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้อ่านจำศัพท์ได้อย่างสายฟ้าแลบ ผู้เขียนได้รวบรวมเทคนิคการจำคำศัพท์แนวใหม่ด้วยวิธีง่าย ๆ ด้วยภาพและเรื่องราว พร้อมคำที่มีความหมายใกล้เคียง และคำที่อยู่ในรากศัพท์เดียวกัน พร้อมเสริมไอเดียการจำคำศัพท์ด้วยคำพ้องเสียง
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายชื่อหนังสือแนะนำ
เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปรากฏคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนมรดก ภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ทั้งที่เกี่ยวกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประชาชนอาจไม่ทราบถึงความหมาย รวมถึงรายละเอียดของคำศัพท์ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ