จน–เครียด–เก็บตังค์สิ
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ต้องยอมรับว่า เป็นยุคสมัยที่กระแสการออม และการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นจึงนับว่าเป็นข่าวดีไม่น้อย แม้ในโลกแห่งความเป็นจริง “คนไม่มีเงินออม” ก็ตาม แต่หวังว่ากระแสดี ๆ ที่ทุกฝ่ายกำลังช่วยกันรณรงค์แบบนี้
พลิกชีวิตด้วยการออมเงิน (สูตรลับความรวย)
รายชื่อหนังสือแนะนำ
ใครว่า..เราจะรวยได้เพราะบรรพบุรุษเท่านั้น ใครว่า..ความร่ำรวยของเราจะต้องรอสวรรค์ประทาน ความจริงแล้ว เราสามารถพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเองได้ด้วย “การออม”
รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับประชาชนทั่วไป
รายชื่อหนังสือแนะนำ
รู้เก็บ รู้ใช้ เป็นโครงการประกวดเรื่องสั้นที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนพับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ถ่ายทอดจินตนา ความคิด และประสบการณ์เกี่ยวกับการออม การใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ผลงานสร้างสรรค์อำนวยประโยชน์ให้ผู้อ่าน ทั้งมุมมองของการรู้เก็บ รู้ใช้ คู่กับความเพลิดเพลินในเรื่องสั้นเรื่องต่างๆ ที่นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้ …