ลายไทย

ลายไทยเป็นศิลปะที่มีความงดงาม ทั้งลวดลาย ลีลา และความอ่อนช้อย มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันบ่งบอกถึงความมีอัจฉริยภาพของช่างไทยโบราณ ความงามของศิลปะไทยความสามารถ และสติปัญญา ผสมกับจินตนาการสร้างสรรค์ ได้ผลงานออกมาที่งดงาม

หนังสือเรื่อง ลายไทย ได้รวบรวมเนื้อหาของศิลปะไทย แหล่งที่มาของลายไทย การออกแบบลายไทยแบบต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะลายกนกที่เป็นพื้นฐานเริ่มต้น ของการเรียนรู้เรื่องของลายไทย ซึ่งได้ต้นแบบมาจากลักษณะของเปลวไฟที่กำลังลุกโชน หางของเปลวไฟที่กำลังสะบัดปลายอย่างมีลีลาพลิ้วไหว

ชื่อเรื่อง: ลายไทย

โดย : วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ

สถานที่: ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • เกริ่นนำ  หน้า     5
 • ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการศึกษาศิลปะลายไทย  หน้า   14
 • แหล่งที่มาของลายไทย  หน้า   15
 • การออกแบบลายไทยโดยใช้กลีบบัวเป็นหลัก  หน้า   20
 • หมวดกระหนก  หน้า   32
 • ลายกระจัง  หน้า   45
 • ลายประจำยาม  หน้า   49
 • ลายดอกพุดตาน  หน้า   52
 • ลายช่อหางโต  หน้า   57
 • ลายนกคาบและตาลาย  หน้า   60
 • ลายรักร้อย  หน้า   65
 • ลายหน้ากระดาน  หน้า   72
 • หมวดนารี  หน้า   78
 • หมวดกระบี่  หน้า   94
 • หมวดคชะ  หน้า 117