เขียนให้ลูกอ่าน

พ่อเขียนให้ลูกอ่าน เป็นเรื่องที่พ่อเขียนเพื่อให้ลูกๆ อ่าน เพราะลูกๆ ย่างเข้าสู่วัยรุ่น การอบรมสั่งสอนลูก โดยการพูดคุยหรือพูดสอนนั้น บางครั้งส่วนสำคัญที่ตั้งใจจะพูดสอน กลับไม่ได้พูดไม่ได้สอน สาเหตุมาจากพอเริ่มจะพูดก็เจอเหตุผลของลูกที่ยกมาโต้แย้ง พาออกนอกเรื่องๆ ที่ตั้งใจสุดท้ายก็ลืม บางครั้งนึกได้จะพูดลูกก็ไม่อยู่ พอลูกกลับมา เราก็ลืม จึงใช้วิธีบันทึกไว้ เรื่องจึงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกเรื่องล้วนเป็นประสบการณ์จริง แนวความคิดที่ใช้จนประสบความสำเร็จ โดยแทรกหลักธรรมะไว้ทุกเรื่องเป็นหลักยึดจิตใจ พร้อมภาพประกอบซึ่งเป็นฝีมือลูกชาย

ชื่อเรื่อง: เขียนให้ลูกอ่าน

โดย : ปกรณ์ สิงหพงศ์

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • เขียนให้ลูกอ่าน  หน้า   15
 • เพื่อน  หน้า   31
 • ฟังวิทยุ  หน้า   39
 • ให้  หน้า   48
 • ไปทำบุญ  หน้า   62
 • กลับไปเยี่ยมแม่  หน้า   71
 • บวชเป็นภิกษุ  หน้า   81
 • บ้านพักตากอากาศ  หน้า   99
 • รับสมัครงาน  หน้า 109
 • จราจร  หน้า 119
 • เรื่องแมวๆ หมาๆ  หน้า 127
 • คอมพิวเตอร์  หน้า 137
 • เคี่ยว  หน้า 143
 • น้ำเน่า  หน้า 153
 • ทำไมต้องสวดมนตร์  หน้า 169
 • สวดมนตร์  หน้า 177