เครื่องสำอางธรรมชาติผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง

หนังสือเครื่องสำอางธรรมชาติผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังเล่มนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำสารจากธรรมชาติใช้ในเครื่องสำอาง โดยเริ่มตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบในพืช การสกัด การตรวจสอบองค์ประกอบ ที่สำคัญ การทดสอบฤทธิ์หรือคุณสมบัติตลอดจนการนำสารจากธรรมชาติมาใช้ ในเครื่องสำอาง ประเภทต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว ผลิตภัณฑ์ ถนอมผิวชะลอความแก่ ขจัดสิว ฝ้า และป้องกันแสงแดดเป็นต้น โดยรวบรวมและเรียงมาจากหนังสือตำรา เอกสารทางวิชาการวารสาร สิทธิบัตร ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่ได้จากภายในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และความรู้สำหรับการค้นคว้า สมารถนำไปประยุกต์ใช้และวิจัยต่อไปได้

ชื่อเรื่อง: เครื่องสำอางธรรมชาติผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนัง

ผู้แต่ง: พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ 1 เครื่องสำอางจากธรรมชาติ  หน้า     1
  • บทที่ 2 สารสกัดพืชในเครื่องสำอาง  หน้า     9
  • บทที่ 3 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวจากธรรมชาติ  หน้า   61
  • บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ถนอนผิวจากธรรมชาติ  หน้า 117
  • บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์ชะลอความแก่จากธรรมชาติ  หน้า 195
  • บทที่ 6 ผลิตภัณฑ์รักษาสิวจากธรรมชาติ  หน้า 235
  • บทที่ 7 ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวจากธรรมชาติ  หน้า 243
  • บทที่ 8 ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดและรักษาอาการแดดเผาจากธรรมชาติ  หน้า 269
  • ภาคผนวก  หน้า 291
  • ดัชนี  หน้า 313