สูตรลับตำรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

 

หนังสือเล่มนี้ได้บอกถึงสูตรลับตำรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง เป็นการนำเสนอความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เช่น สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง อาการของโรคมะเร็ง รวมทั้งวิธีการดูแลตนเอง และวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ โดยภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแผนโบราณ ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ประสบปัญหาต่อโรคมะเร็ง จะได้นำกรรมวิธีต่างๆ หรือสูตรยาสมุนไพรต่างๆ ไปไว้ใช้บำบัดรักษาตนเอง หรือผู้ใกล้ชิด เพื่อมิให้โรคร้ายมาคุกคามชีวิตให้เร็วเกินไป หรืออาจจะช่วยรักษาให้หายขาดจากโรคมะเร็งได้อีกด้วย

ชื่อเรื่อง: สูตรลับตำรับสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง

ผู้แต่ง: แก้ว กาญจนา

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • คำนำสำนักพิมพ์
 • คำนำผู้เขียน
 • ภาคที่ ๑
 • ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง  หน้า     ๘
 • มะเร็งปากมดลูก  หน้า   ๑๑
 • มะเร็งช่องปาก  หน้า   ๑๓
 • มะเร็งเต้านม  หน้า   ๑๕
 • มะเร็งปอด  หน้า   ๑๘
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่  หน้า   ๒๐
 • สูตรยารักษาโรคมะเร็ง ตำรับวัดโพธิ์ (ขุนพินิจ โอสถ)  หน้า   ๗๕
 • ภาคผนวก
 • ข้อมูลพื้นฐานการใช้สมุนไพรที่ควรรู้  หน้า   ๘๗
 • การเก็บรักษาสมุนไพร หน้า   ๘๘
 • วิธีปรุงยาสมุนไพรที่ใช้บ่อย  หน้า   ๘๙
 • ข้อแนะนำสำหรับการใช้สมุนไพร  หน้า   ๙๓
 • การจัดหมวดหมู่และความหมายของยาไทย  หน้า   ๙๕
 • มาตราชั่งตวงวัดยาโบราณ  หน้า ๑๐๐
 • บรรณานุกรม