สำรับงานเลี้ยง (มื้อเย็น)

หนังสือชุดอาหารเป็นสำรับ สำหรับงานเลี้ยง(มื้อเย็น) เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ.. การเลือกรายการอาหารที่เข้ากันคือ มีอาหารต่างชนิดหลากหลายรสชาติเหมาะกับผู้รับประทาน ซึ่งอาจจะมีความต้องการในการรับประทานต่างกันไปตามอัธยาศัยของแต่ละคน อาทิเช่นบางคน ไม่รับประทานเนื้อ ไม่รับประทานหมู บางคนรับประทาน เจ เป็นต้น นอกจากนี้รายการอาหารที่จัดจะมีเมนูที่เหมาะสมกับวาระและโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด งานแสดงความยินดี งานเลี้ยงเพื่อนต่างประเทศ งานเลี้ยงเพื่อน ๆ งานเลี้ยงแขกพิเศษ งานเลี้ยงแบบกันเอง ตลอดจนงานเลี้ยงที่แขกช่วยกันทำ เป็นต้น

ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นผู้ช่วยให้ท่านที่กำลังจะเลี้ยงรับรองแขกแต่ไม่รู้จะจัดอาหารแบบใด สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: สำรับงานเลี้ยง (มื้อเย็น)

ผู้แต่ง: ศรีสมร คงพันธุ์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • แซยิดคุณยาย  หน้า   17-24
 • แสดงความยินดี  หน้า   25-32
 • หลายวัยด้วยกัน  หน้า   33-40
 • เลี้ยงเพื่อนต่างแดน  หน้า   41-48
 • สังสรรค์เพื่อนพ้อง  หน้า   49-56
 • เลี้ยงแขกพิเศษ  หน้า   57-64
 • ต้อนรับเพื่อนเก่า  หน้า   65-72
 • อาหารย้อนยุค  หน้า   73-80
 • แขกของครอบครัว  หน้า   81-88
 • ง่ายๆ ช่วยกันทำ หน้า   89-96
 • เลี้ยงแบบกันเอง  หน้า   97-104
 • ข้าวหม้อแกงหม้อ หน้า  105-102
 • ไทยปนเทศ  หน้า  113-120
 • รู้ใจกัน  หน้า  121-128