การปลูกบัวประดับ

บัวได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้น้ำ” หนังสือเรื่องการปลูกบัวประดับนี้ ได้รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับการปลูกบัวประดับไว้อย่างละเอียด นับตั้งแต่การเริ่มจำแนกพันธ์บัว รูปแบบของการปลูก วิธีการปลูก การขยายพัน ตลอดจนการบำรุงและดูแลในเรื่องของโรคและศัตรู ซึ่งเมื่ออ่านแล้ว สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ และสามารถนำไปเป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้ที่ต้องการสร้างฐานะอีกแนวทางหนึ่ง โดยยึดเป็นอาชีพสร้างความมั่งคงเป็นปึกแผ่น แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: การปลูกบัวประดับ

ผู้แต่ง: คุณา นนทพัฒน์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บัว ดอกไม้สูงศักดิ์…นาม “ราชินีแห่งไม้น้ำ”  หน้า 9
  • ประวัติความเป็นมา  หน้า 17
  • การจำแนกสกุลพันธุ์  หน้า 29
  • การปลูกบัว  หน้า 49
  • การปลูกบัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับ  หน้า 73
  • การทำนาบัว  หน้า 97
  • ป้าเกษร บางยี่ขัน  หน้า 109
  • เจ้าของสวยบัวริมคลองที่ตลิ่งชัน หน้า 109
  • บรรณานุกรม  หน้า 127