อาหารญี่ปุ่น และอาหารเกาหลียอดนิยม

หนังสืออาหารญี่ปุ่น และอาหารเกาหลียอดนิยมเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ให้เนื้อหาการปรุงอาหารญี่ปุ่น และเกาหลี ที่ให้รายละเอียดและเทคนิคต่างๆ ในการปรุงอาหาร นับตั้งแต่ในเรื่องของการชั่งตวง อุณหภูมิของเตาอบ คำจำกัดความของการทยอยปรุง การลวกผัก การซอย การฝาน ประเภทของเครื่องปรุงที่ใช้ ตลอดจน ระยะเวลาในการทำอาหารแต่ละชนิดว่าต้องใช้เวลาเท่าใดในการเตรียมอาหาร ระยะเวลา ในการปรุง และปริมาณที่กำหนดในหนังสือว่าสามารถรับประทานได้กี่ท่าน ผู้เขียนได้อธิบายโดยมีภาพประกอบ ขั้นตอนการทำเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนื้อหาของหนังสือยิ่งขึ้น

ชื่อเรื่อง: อาหารญี่ปุ่น และอาหารเกาหลียอดนิยม

แปลและเรียบเรียงโดย: มนชัย พัชนี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1