SMEs ชี้ช่องรวย 2556 (DIRECTORY 2013)

SMEs ชี้ช่องรวย 2556 (DIRECTORY 2013)

คู่มือธุรกิจที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเป็นข้อมูลในการค้นหาธุรกิจ การซื้อขายสินค้าหรือกิจการ การต่อยอดเชื่อมโยงเครือข่ายหรือหาซัพพลายเออร์ในธุรกิจได้อย่างครบวงจร

รวบรวบข้อมูลรายชื่อ 9,000 กว่ารายชื่อ แบ่งเป็นหมวดหมู่ 40 หมวดธุรกิจ จำแนกเป็นประเภทธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจ พร้อมรูปเล่มที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้ง่ายขึ้นด้วย index คั่นแยกเป็นหมวดหมู่ ข้อสำคัญ คือการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นปัจจุบันที่สุด ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อการติดต่อพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างตรงจุดมุ่งหมาย

ชื่อเรื่อง: SMEs ชี้ช่องรวย 2556 (DIRECTORY 2013)

โดย: กองบรรณาธิการ SMEs ชี้ช่องรวย

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3

สารบัญ

 • Editor’s note หน้า 10
 • คู่มือการใช้ไดเรคทอรี่ SMEs ชี้ช่องรวย 2013 หน้า 12
 • ธุรกิจติดดาว
  เฟรนไชส์ติดดาว : หน้า 25
  แหล่งผลิตชั้นนำ : หน้า 29
  เครือข่ายทำเงิน : หน้า 33
  ดีลเลอร์พารวย : หน้า 41
 • สถาบันติดดาว
  สถาบันมั่นใจ หน้า 37
 • Index 1 หน้า 49
 • Index 2 หน้า 145
 • Index 3 หน้า 225
 • Index 4 หน้า 289
 • Index 5 หน้า 369
 • Index 6 หน้า 425
 • Index 7 หน้า 521
 • Index 8 หน้า 577

รวบรวมข้อมูลโดย: ฝ่ายบริการช่วยการค้นคว้าวิจัยและบริการพิเศษ